Thursday, November 24, 2011

Prijevod riječi "enterprise"...

In this post I'm discussing the possible translation of a word enterprise to Croatian. There is no adequate translation (as far as I know) and I'm suggesting that word enterprise actually means large business system so I'm starting with that  premise.
Riječ enterprise puno se koristi u Engleskom jeziku i dosta često vidim kako ljudi kada pišu tekst na Hrvatskom koriste tu riječ bez prijevoda, što baš i nije prihvatljivo - bar meni. Razlog za to je jednostavan, nema standardiziranog, niti opće prihvaćenog prijevoda. Dakle, moji prijedlozi za prijevod te riječi su:
  • veliki poslovni sustav
  • veliki sustav
  • poslovni sustav
Razlog za te varijacije je sljedeći. Prvo sigurno se radi o nekakvom sustavu i to najčešće vezano uz nekakav poslovni sustav (što nije uvijek slučaj kako ću malo kasnije pokazati). Nadalje, radi se definitivno o velikom sustavu jer se s tom riječi želi istaknuti nešto što je veće od uobičajnog. Naravno da odgovor na pitanje da li je nešto veliko ili ne, ovisi o mjeri. Primjerice, za Hrvatske uvjete INA je jako velika tvrtka, ali u svjetskim razmjerima (ili Kineskim ;)) radi se o tvrtci koja je bliže srednje veličine.

Dakle, zaključak je, kada se u Engleskom tekstu nalazi riječ enterprise bez dodatnih atributa, radi se o velikom poslovnom sustavu.

Ali, postoje i neke iznimke gornjeg pravila zbog kojega je potrebno imati i alternativne izraze. Za početak, dosta često se sreće pojam SME odnosno Small to/and Medium Enterprises. Dakle, ponekad se želi istaknuti kako se ne radi o najvećim mogućim sustavima već o srednjim ili malima. U tom smislu riječ enterprise ne može se prevoditi kao veliki poslovni sustav već samo kao poslovni sustav, pa onda možemo govoriti o malim i srednjim poslovnim sustavima, ili poslovnim sustavima male do srednje veličine. Naravno, opet je to podložno relativnosti, što sam već pojasnio.

Konačno, u programskom inženjerstvu, odnosno općenito u računarstvu, javlja se i izrazi enterprise software architecture te samo enterprise software. Pod tim izrazima podrazumijeva se programska podrška namjenjenoj upotrebi u velikim poslovnim sustavima, odnosno njena arhitektura, a koja zbog složenosti okoline u kojoj se upotrebljava onda sama po sebi mora biti velika, odnosno složena. Dakle, potencijalni prijevod je arhitektura programske podrške velikim poslovnim sustavima ili arhitektura programske podrške velikih sustava, odnosno, programska podrška velikim (poslovnim) sustavima. Međutim, istina je, ovo su malo nespretni prijevodi no u nedostatku boljeg i ovaj će poslužiti.

No comments:

About Me

scientist, consultant, security specialist, networking guy, system administrator, philosopher ;)

Blog Archive